1. ระบบ Rune of War

1.1 อธิบายระบบของ Rune of War
1.2 ขั้นตอนการสร้าง Rune Upgrade (War) ขึ้นมาเองโดยผสมผสานกับระบบ Fusion Craft ของเซิฟเวอร์
1.3 Rune ระดับ War ทั้งหมด และระดับ Level สูงสุดของแต่ละ Rune
1.4 Item สุดยอดระดับ Lord ทั้งหมด และเงื่อนไขการได้ครอบครองไอเท็ม Lord แต่ละชิ้น

2. ระบบ Item ใหม่ Asset of Alz

2.1 อธิบายการทำงานของระบบและข้อดีของ Item นี้

 

อธิบายระบบของ Rune of War

Rune Upgrade (War) คือ วัตถุดิบที่สำคัญ ที่ใช้ในการ Upgrade Level ของ Rune War ทุกชนิด
ส่วน Rune War คือ รูนแบบพิเศษที่สามารถเรียนซ้ำกับรูนธรรมดาได้ แต่เพิ่มคุณสมบัติสูงกว่ารูนธรรมดาหลายเท่า
และมีระดับ Level ที่มากกว่ารูนธรรมดามาก สามารถ Up ได้ถึง Lv.50+ หรือมากกว่านั้น แล้วแต่ชนิดของรูนนั้นๆ
แต่ระบบ Rune War มีข้อจำกัดในเรื่องหนึ่งที่ผู้เล่นควรรู้ ก็คือ คุณสมับิตของ Rune War จะมีผลเต็มที่ 100% เฉพาะใน Nation War เท่านั้น!
สำหรับ Channel ปกติ จะมีผลเพียงแค่ 50% ของคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด เช่น หากท่านเรียน Rune (War) Critical Damage จนถึง Lv.80 แล้ว
ผลของ Critical Damage จะเพิ่มขึ้น +80% เฉพาะใน Nation War เท่านั้น! แต่ถ้าหากอยู่ใน Channel ปกติจะมีผลแค่ 50% ก็คือเพิ่มแค่ +40% เท่านั้น!
ซึ่งเป็นระบบที่ทางทีมงานสร้างขึ้นมาเพื่อให้เซิฟเวอร์ไม่มีจุดอิ่มตัวและเป็นการทำระบบของเกมส์ให้น่าเล่นยิ่งขึ้น
เพราะหากไม่มีระบบนี้ขึ้นมา หลังจากที่เก็บยศตันแล้ว มีของครบแล้ว ก็จะถึงจุดอิ่มตัวของเกมส์
ดังนั้น ระบบนี้จึงเป็นระบบต่อยอดของการลงวอเก็บยศที่ทุกๆท่านอาจจะเจอมาทุกเซิฟเวอร์จนเบื่อแล้วกับการลงวอเก็บยศแบบเดิมๆ
พร้อมส่งเสริมให้การตลาดของในเกมส์คึกคัก มีสิ่งแลกเปลี่ยนใหม่ให้กับตลาด

 

ประกาศแก้ไข/เปลี่ยนแปลงระบบ Rune of War รายละเอียดดังนี้!

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคมเป็นต้นไป ทางทีมงานมีความประสงค์จะปรับให้ผลของ Rune War ไม่มีผลใน Channel 1
ยกเว้น Rune Critical Rate(War) และ Rune Max Critical Rate(War) สองรูนนี้เท่านั้นที่ยังมีผล นอกนั้นจะไม่มีผลใดๆเลยใน Channel 1
เนื่องจาก Channel 1 เป็น Channel สำหรับการ PVP ของผู้เล่น จึงปรับให้ไม่มีผลสำหรับการ PVP เพื่อความสมดุลของระบบ PVP
ไม่ให้ Rune War ทำให้เสียความสนุกในการ PVP แบบดั่งเดิม เพราะระบบ PVP เป็นระบบส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในเกมส์คาบาล
ดังนั้นทางทีมงานจึงอยากรักษาความดั่งเดิมของระบบ PVP ที่วัดกันเพียงแค่ Item สวมใส่ของผู้เล่น และเพื่อความสนุกในการ PVP ของผู้เล่นที่มาทีหลัง

ดังนั้นทางทีมงานจึงต้องขออภัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ
Update Comment 18/12/2556

 

 

ขั้นตอนการสร้าง Rune Upgrade (War)

วัตถุดิบ Fraction of Rune Upgrade และ Scrap of Rune Upgrade เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการใช้สร้าง Rune Upgrade (War)
วิธีสร้างหิน Rune Upgrade (War) จะต้องใช้ 2 สิ่งนี้นำมา Craft เข้าด้วยกัน

1. การหา Fraction of Rune Upgrade หาได้จากการซื้อที่ NPC Fusion Craft ในเมือง Bloody Ice ด้วยราคา 450m Alz

2. การหา Scrap of Rune Upgrade หาได้จากการซื้อที่ NPC Fusion Craft ในเมือง Bloody Ice ด้วยราคา 650m Alz

3. ใบ Formula Card สำหรับสร้าง Rune Upgrade (War) ซื้อได้ที่ NPC Fusion Craft ในเมือง Bloody Ice ด้วยราคา 10m Alz


การสร้าง Rune Upgrade (War)
Formula Card
วัตถุดิบที่ต้องการ

1. Fraction of Rune Upgrade x 1 ชิ้น

2. Scrap of Rune Upgrade x 1 ชิ้น

 

รายละเอียดส่วนประกอบของ Rune Upgrade (War)

Rune Upgrade (War)
Fraction of Rune Upgrade
Scrap of Rune Upgrade

 

ตารางรายละเอียด Rune WAR ทั้งหมด


1. Essence Rune - HP Regeneration (WAR)


Level Rune
จำนวน Rune Upgrade (War) ที่ใช้ในการอัพ
คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น
Lv.1
20
เพิ่ม HP Auto Heal. +10
Lv.2
20
เพิ่ม HP Auto Heal. + 20
Lv.3
20
เพิ่ม HP Auto Heal. + 30
Lv.4
20
เพิ่ม HP Auto Heal. + 40
Lv.5
20
เพิ่ม HP Auto Heal. + 50
Lv.6
20
เพิ่ม HP Auto Heal. + 60
Lv.7
20
เพิ่ม HP Auto Heal. + 70
Lv.8
20
เพิ่ม HP Auto Heal. + 80
Lv.9
20
เพิ่ม HP Auto Heal. + 90
Lv.10
20
เพิ่ม HP Auto Heal. + 100
Lv.11
30
เพิ่ม HP Auto Heal. + 110
Lv.12
30
เพิ่ม HP Auto Heal. + 120
Lv.13
30
เพิ่ม HP Auto Heal. + 130
Lv.14
30
เพิ่ม HP Auto Heal. + 140
Lv.15
30
เพิ่ม HP Auto Heal. + 150
Lv.16
30
เพิ่ม HP Auto Heal. + 160
Lv.17
30
เพิ่ม HP Auto Heal. + 170
Lv.18
30
เพิ่ม HP Auto Heal. + 180
Lv.19
30
เพิ่ม HP Auto Heal. + 190
Lv.20
30
เพิ่ม HP Auto Heal. + 200
Lv.21
40
เพิ่ม HP Auto Heal. + 210
Lv.22
40
เพิ่ม HP Auto Heal. + 220
Lv.23
40
เพิ่ม HP Auto Heal. + 230
Lv.24
40
เพิ่ม HP Auto Heal. + 240
Lv.25
40
เพิ่ม HP Auto Heal. + 250
Lv.26
40
เพิ่ม HP Auto Heal. + 260
Lv.27
40
เพิ่ม HP Auto Heal. + 270
Lv.28
40
เพิ่ม HP Auto Heal. + 280
Lv.29
40
เพิ่ม HP Auto Heal. + 290
Lv.30
40
เพิ่ม HP Auto Heal. + 300
Lv.31
50
เพิ่ม HP Auto Heal. + 310
Lv.32
50
เพิ่ม HP Auto Heal. + 320
Lv.33
50
เพิ่ม HP Auto Heal. + 330
Lv.34
50
เพิ่ม HP Auto Heal. + 340
Lv.35
50
เพิ่ม HP Auto Heal. + 350
Lv.36
50
เพิ่ม HP Auto Heal. + 360
Lv.37
50
เพิ่ม HP Auto Heal. + 370
Lv.38
50
เพิ่ม HP Auto Heal. + 380
Lv.39
50
เพิ่ม HP Auto Heal. + 390
Lv.40
50
เพิ่ม HP Auto Heal. + 400
Lv.41
60
เพิ่ม HP Auto Heal. + 410
Lv.42
60
เพิ่ม HP Auto Heal. + 420
Lv.43
60
เพิ่ม HP Auto Heal. + 430
Lv.44
60
เพิ่ม HP Auto Heal. + 440
Lv.45
60
เพิ่ม HP Auto Heal. + 450
Lv.46
60
เพิ่ม HP Auto Heal. + 460
Lv.47
60
เพิ่ม HP Auto Heal. + 470
Lv.48
60
เพิ่ม HP Auto Heal. + 480
Lv.49
60
เพิ่ม HP Auto Heal. + 490
Lv.50
60
เพิ่ม HP Auto Heal. + 500
Lv.51
70
เพิ่ม HP Auto Heal. + 510
Lv.52
70
เพิ่ม HP Auto Heal. + 520
Lv.53
70
เพิ่ม HP Auto Heal. + 530
Lv.54
70
เพิ่ม HP Auto Heal. + 540
Lv.55
70
เพิ่ม HP Auto Heal. + 550
Lv.56
70
เพิ่ม HP Auto Heal. + 560
Lv.57
70
เพิ่ม HP Auto Heal. + 570
Lv.58
70
เพิ่ม HP Auto Heal. + 580
Lv.59
70
เพิ่ม HP Auto Heal. + 590
Lv.60
70
เพิ่ม HP Auto Heal. + 600
Lv.61
80
เพิ่ม HP Auto Heal. + 610
Lv.62
80
เพิ่ม HP Auto Heal. + 620
Lv.63
80
เพิ่ม HP Auto Heal. + 630
Lv.64
80
เพิ่ม HP Auto Heal. + 640
Lv.65
80
เพิ่ม HP Auto Heal. + 650
Lv.66
80
เพิ่ม HP Auto Heal. + 660
Lv.67
80
เพิ่ม HP Auto Heal. + 670
Lv.68
80
เพิ่ม HP Auto Heal. + 680
Lv.69
80
เพิ่ม HP Auto Heal. + 690
Lv.70
80
เพิ่ม HP Auto Heal. + 700
Lv.71
90
เพิ่ม HP Auto Heal. + 710
Lv.72
90
เพิ่ม HP Auto Heal. + 720
Lv.73
90
เพิ่ม HP Auto Heal. + 730
Lv.74
90
เพิ่ม HP Auto Heal. + 740
Lv.75
90
เพิ่ม HP Auto Heal. + 750
Lv.76
90
เพิ่ม HP Auto Heal. + 760
Lv.77
90
เพิ่ม HP Auto Heal. + 770
Lv.78
90
เพิ่ม HP Auto Heal. + 780
Lv.79
90
เพิ่ม HP Auto Heal. + 790
Lv.80
90
เพิ่ม HP Auto Heal. + 800
Lv.81
100
เพิ่ม HP Auto Heal. + 820
Lv.82
100
เพิ่ม HP Auto Heal. + 840
Lv.83
100
เพิ่ม HP Auto Heal. + 860
Lv.84
100
เพิ่ม HP Auto Heal. + 880
Lv.85
100
เพิ่ม HP Auto Heal. + 900
Lv.86
100
เพิ่ม HP Auto Heal. + 920
Lv.87
100
เพิ่ม HP Auto Heal. + 940
Lv.88
100
เพิ่ม HP Auto Heal. + 960
Lv.89
100
เพิ่ม HP Auto Heal. + 980
Lv.90
100
เพิ่ม HP Auto Heal. + 1000

 


1. Essence Rune - Defense (WAR)


Level Rune
จำนวน Rune Upgrade (War) ที่ใช้ในการอัพ
คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น
Lv.1
2
เพิ่ม Defense. +5
Lv.2
2
เพิ่ม Defense. +10
Lv.3
2
เพิ่ม Defense. +15
Lv.4
2
เพิ่ม Defense. +20
Lv.5
2
เพิ่ม Defense. +25
Lv.6
4
เพิ่ม Defense. +30
Lv.7
4
เพิ่ม Defense. +35
Lv.8
4
เพิ่ม Defense. +40
Lv.9
4
เพิ่ม Defense. +45
Lv.10
4
เพิ่ม Defense. +50
Lv.11
6
เพิ่ม Defense. +55
Lv.12
6
เพิ่ม Defense. +60
Lv.13
6
เพิ่ม Defense. +65
Lv.14
6
เพิ่ม Defense. +70
Lv.15
6
เพิ่ม Defense. +75
Lv.16
10
เพิ่ม Defense. +80
Lv.17
10
เพิ่ม Defense. +85
Lv.18
10
เพิ่ม Defense. +90
Lv.19
10
เพิ่ม Defense. +95
Lv.20
10
เพิ่ม Defense. +100
Lv.21
14
เพิ่ม Defense. +110
Lv.22
14
เพิ่ม Defense. +120
Lv.23
14
เพิ่ม Defense. +130
Lv.24
14
เพิ่ม Defense. +140
Lv.25
14
เพิ่ม Defense. +150
Lv.26
18
เพิ่ม Defense. +160
Lv.27
18
เพิ่ม Defense. +170
Lv.28
18
เพิ่ม Defense. +180
Lv.29
18
เพิ่ม Defense. +190
Lv.30
18
เพิ่ม Defense. +200
Lv.31
22
เพิ่ม Defense. +210
Lv.32
22
เพิ่ม Defense. +220
Lv.33
22
เพิ่ม Defense. +230
Lv.34
22
เพิ่ม Defense. +240
Lv.35
22
เพิ่ม Defense. +250
Lv.36
28
เพิ่ม Defense. +260
Lv.37
28
เพิ่ม Defense. +270
Lv.38
28
เพิ่ม Defense. +280
Lv.39
28
เพิ่ม Defense. +290
Lv.40
28
เพิ่ม Defense. +300
Lv.41
34
เพิ่ม Defense. +310
Lv.42
34
เพิ่ม Defense. +320
Lv.43
34
เพิ่ม Defense. +330
Lv.44
34
เพิ่ม Defense. +340
Lv.45
34
เพิ่ม Defense. +350
Lv.46
40
เพิ่ม Defense. +360
Lv.47
40
เพิ่ม Defense. +370
Lv.48
40
เพิ่ม Defense. +380
Lv.49
40
เพิ่ม Defense. +390
Lv.50
40
เพิ่ม Defense. +400
Lv.51
46
เพิ่ม Defense. +410
Lv.52
46
เพิ่ม Defense. +420
Lv.53
46
เพิ่ม Defense. +430
Lv.54
46
เพิ่ม Defense. +440
Lv.55
46
เพิ่ม Defense. +450
Lv.56
46
เพิ่ม Defense. +460
Lv.57
46
เพิ่ม Defense. +470
Lv.58
46
เพิ่ม Defense. +480
Lv.59
46
เพิ่ม Defense. +490
Lv.60
46
เพิ่ม Defense. +500
Lv.61
54
เพิ่ม Defense. +510
Lv.62
54
เพิ่ม Defense. +520
Lv.63
54
เพิ่ม Defense. +530
Lv.64
54
เพิ่ม Defense. +540
Lv.65
54
เพิ่ม Defense. +550
Lv.66
54
เพิ่ม Defense. +560
Lv.67
54
เพิ่ม Defense. +570
Lv.68
54
เพิ่ม Defense. +580
Lv.69
54
เพิ่ม Defense. +590
Lv.70
54
เพิ่ม Defense. +600
Lv.71
62
เพิ่ม Defense. +610
Lv.72
62
เพิ่ม Defense. +620
Lv.73
62
เพิ่ม Defense. +630
Lv.74
62
เพิ่ม Defense. +640
Lv.75
62
เพิ่ม Defense. +650
Lv.76
62
เพิ่ม Defense. +660
Lv.77
62
เพิ่ม Defense. +670
Lv.78
62
เพิ่ม Defense. +680
Lv.79
62
เพิ่ม Defense. +690
Lv.80
62
เพิ่ม Defense. +700
Lv.81
80
เพิ่ม Defense. +720
Lv.82
80
เพิ่ม Defense. +740
Lv.83
80
เพิ่ม Defense. +760
Lv.84
80
เพิ่ม Defense. +780
Lv.85
80
เพิ่ม Defense. +800
Lv.86
80
เพิ่ม Defense. +820
Lv.87
80
เพิ่ม Defense. +840
Lv.88
80
เพิ่ม Defense. +860
Lv.89
80
เพิ่ม Defense. +880
Lv.90
80
เพิ่ม Defense. +900

 


2. Essence Rune - Sword Skill Amp (WAR)


Level Rune
Rune Upgrade (War) ที่ต้องใช้
คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น
Lv.1
1
เพิ่ม Sword Skill Amp. +1.0%
Lv.2
2
เพิ่ม Sword Skill Amp. +1.5%
Lv.3
3
เพิ่ม Sword Skill Amp. +2.0%
Lv.4
4
เพิ่ม Sword Skill Amp. +2.5%
Lv.5
5
เพิ่ม Sword Skill Amp. +3.0%
Lv.6
6
เพิ่ม Sword Skill Amp. +3.5%
Lv.7
7
เพิ่ม Sword Skill Amp. +4.0%
Lv.8
8
เพิ่ม Sword Skill Amp. +4.5%
Lv.9
9
เพิ่ม Sword Skill Amp. +5.0%
Lv.10
10
เพิ่ม Sword Skill Amp. +5.5%
Lv.11
11
เพิ่ม Sword Skill Amp. +6.0%
Lv.12
12
เพิ่ม Sword Skill Amp. +6.5%
Lv.13
13
เพิ่ม Sword Skill Amp. +7.0%
Lv.14
14
เพิ่ม Sword Skill Amp. +7.5%
Lv.15
15
เพิ่ม Sword Skill Amp. +8.0%
Lv.16
16
เพิ่ม Sword Skill Amp. +8.5%
Lv.17
17
เพิ่ม Sword Skill Amp. +9.0%
Lv.18
18
เพิ่ม Sword Skill Amp. +9.5%
Lv.19
19
เพิ่ม Sword Skill Amp. +10.0%
Lv.20
20
เพิ่ม Sword Skill Amp. +10.5%
Lv.21
21
เพิ่ม Sword Skill Amp. +11.0%
Lv.22
22
เพิ่ม Sword Skill Amp. +11.5%
Lv.23
23
เพิ่ม Sword Skill Amp. +12.0%
Lv.24
24
เพิ่ม Sword Skill Amp. +12.5%
Lv.25
25
เพิ่ม Sword Skill Amp. +13.0%
Lv.26
26
เพิ่ม Sword Skill Amp. +13.5%
Lv.27
27
เพิ่ม Sword Skill Amp. +14.0%
Lv.28
28
เพิ่ม Sword Skill Amp. +14.5%
Lv.29
29
เพิ่ม Sword Skill Amp. +15.0%
Lv.30
30
เพิ่ม Sword Skill Amp. +15.5%
Lv.31
40
เพิ่ม Sword Skill Amp. +16.0%
Lv.32
42
เพิ่ม Sword Skill Amp. +16.5%
Lv.33
44
เพิ่ม Sword Skill Amp. +17.0%
Lv.34
46
เพิ่ม Sword Skill Amp. +17.5%
Lv.35
48
เพิ่ม Sword Skill Amp. +18.0%
Lv.36
50
เพิ่ม Sword Skill Amp. +18.5%
Lv.37
52
เพิ่ม Sword Skill Amp. +19.0%
Lv.38
54
เพิ่ม Sword Skill Amp. +19.5%
Lv.39
56
เพิ่ม Sword Skill Amp. +20.0%
Lv.40
58
เพิ่ม Sword Skill Amp. +20.5%
Lv.41
60
เพิ่ม Sword Skill Amp. +21.0%
Lv.42
62
เพิ่ม Sword Skill Amp. +21.5%
Lv.43
64
เพิ่ม Sword Skill Amp. +22.0%
Lv.44
66
เพิ่ม Sword Skill Amp. +22.5%
Lv.45
68
เพิ่ม Sword Skill Amp. +23.0%
Lv.46
70
เพิ่ม Sword Skill Amp. +23.5%
Lv.47
72
เพิ่ม Sword Skill Amp. +24.0%
Lv.48
74
เพิ่ม Sword Skill Amp. +24.5%
Lv.49
76
เพิ่ม Sword Skill Amp. +25.0%
Lv.50
78
เพิ่ม Sword Skill Amp. +30.0%

 


3. Essence Rune - Magic Skill Amp (WAR)


Level Rune
Rune Upgrade (War) ที่ต้องใช้
คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น
Lv.1
1
เพิ่ม Magic Skill Amp. +1.0%
Lv.2
2
เพิ่ม Magic Skill Amp. +1.5%
Lv.3
3
เพิ่ม Magic Skill Amp. +2.0%
Lv.4
4
เพิ่ม Magic Skill Amp. +2.5%
Lv.5
5
เพิ่ม Magic Skill Amp. +3.0%
Lv.6
6
เพิ่ม Magic Skill Amp. +3.5%
Lv.7
7
เพิ่ม Magic Skill Amp. +4.0%
Lv.8
8
เพิ่ม Magic Skill Amp. +4.5%
Lv.9
9
เพิ่ม Magic Skill Amp. +5.0%
Lv.10
10
เพิ่ม Magic Skill Amp. +5.5%
Lv.11
11
เพิ่ม Magic Skill Amp. +6.0%
Lv.12
12
เพิ่ม Magic Skill Amp. +6.5%
Lv.13
13
เพิ่ม Magic Skill Amp. +7.0%
Lv.14
14
เพิ่ม Magic Skill Amp. +7.5%
Lv.15
15
เพิ่ม Magic Skill Amp. +8.0%
Lv.16
16
เพิ่ม Magic Skill Amp. +8.5%
Lv.17
17
เพิ่ม Magic Skill Amp. +9.0%
Lv.18
18
เพิ่ม Magic Skill Amp. +9.5%
Lv.19
19
เพิ่ม Magic Skill Amp. +10.0%
Lv.20
20
เพิ่ม Magic Skill Amp. +10.5%
Lv.21
21
เพิ่ม Magic Skill Amp. +11.0%
Lv.22
22
เพิ่ม Magic Skill Amp. +11.5%
Lv.23
23
เพิ่ม Magic Skill Amp. +12.0%
Lv.24
24
เพิ่ม Magic Skill Amp. +12.5%
Lv.25
25
เพิ่ม Magic Skill Amp. +13.0%
Lv.26
26
เพิ่ม Magic Skill Amp. +13.5%
Lv.27
27
เพิ่ม Magic Skill Amp. +14.0%
Lv.28
28
เพิ่ม Magic Skill Amp. +14.5%
Lv.29
29
เพิ่ม Magic Skill Amp. +15.0%
Lv.30
30
เพิ่ม Magic Skill Amp. +15.5%
Lv.31
40
เพิ่ม Magic Skill Amp. +16.0%
Lv.32
42
เพิ่ม Magic Skill Amp. +16.5%
Lv.33
44
เพิ่ม Magic Skill Amp. +17.0%
Lv.34
46
เพิ่ม Magic Skill Amp. +17.5%
Lv.35
48
เพิ่ม Magic Skill Amp. +18.0%
Lv.36
50
เพิ่ม Magic Skill Amp. +18.5%
Lv.37
52
เพิ่ม Magic Skill Amp. +19.0%
Lv.38
54
เพิ่ม Magic Skill Amp. +19.5%
Lv.39
56
เพิ่ม Magic Skill Amp. +20.0%
Lv.40
58
เพิ่ม Magic Skill Amp. +20.5%
Lv.41
60
เพิ่ม Magic Skill Amp. +21.0%
Lv.42
62
เพิ่ม Magic Skill Amp. +21.5%
Lv.43
64
เพิ่ม Magic Skill Amp. +22.0%
Lv.44
66
เพิ่ม Magic Skill Amp. +22.5%
Lv.45
68
เพิ่ม Magic Skill Amp. +23.0%
Lv.46
70
เพิ่ม Magic Skill Amp. +23.5%
Lv.47
72
เพิ่ม Magic Skill Amp. +24.0%
Lv.48
74
เพิ่ม Magic Skill Amp. +24.5%
Lv.49
76
เพิ่ม Magic Skill Amp. +25.0%
Lv.50
78
เพิ่ม Magic Skill Amp. +30.0%

 


4. Essence Rune - Critical Rate.+ UP (WAR)


Level Rune
Rune Upgrade (War) ที่ต้องใช้
คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น
Lv.1
10
เพิ่ม Critical Rate. +1.0%
Lv.2
12
เพิ่ม Critical Rate. +1.5%
Lv.3
14
เพิ่ม Critical Rate. +2.0%
Lv.4
16
เพิ่ม Critical Rate. +2.5%
Lv.5
18
เพิ่ม Critical Rate. +3.0%
Lv.6
20
เพิ่ม Critical Rate. +3.5%
Lv.7
22
เพิ่ม Critical Rate. +4.0%
Lv.8
24
เพิ่ม Critical Rate. +4.5%
Lv.9
26
เพิ่ม Critical Rate. +5.0%
Lv.10
28
เพิ่ม Critical Rate. +5.5%
Lv.11
30
เพิ่ม Critical Rate. +6.0%
Lv.12
32
เพิ่ม Critical Rate. +6.5%
Lv.13
34
เพิ่ม Critical Rate. +7.0%
Lv.14
36
เพิ่ม Critical Rate. +7.5%
Lv.15
38
เพิ่ม Critical Rate. +8.0%
Lv.16
40
เพิ่ม Critical Rate. +8.5%
Lv.17
42
เพิ่ม Critical Rate. +9.0%
Lv.18
44
เพิ่ม Critical Rate. +9.5%
Lv.19
46
เพิ่ม Critical Rate. +10.0%
Lv.20
48
เพิ่ม Critical Rate. +10.5%
Lv.21
50
เพิ่ม Critical Rate. +11.0%
Lv.22
52
เพิ่ม Critical Rate. +11.5%
Lv.23
54
เพิ่ม Critical Rate. +12.0%
Lv.24
56
เพิ่ม Critical Rate. +12.5%
Lv.25
58
เพิ่ม Critical Rate. +13.0%
Lv.26
60
เพิ่ม Critical Rate. +13.5%
Lv.27
62
เพิ่ม Critical Rate. +14.0%
Lv.28
64
เพิ่ม Critical Rate. +14.5%
Lv.29
66
เพิ่ม Critical Rate. +15.0%
Lv.30
68
เพิ่ม Critical Rate. +15.5%
Lv.31
80
เพิ่ม Critical Rate. +16.0%
Lv.32
80
เพิ่ม Critical Rate. +16.5%
Lv.33
80
เพิ่ม Critical Rate. +17.0%
Lv.34
80
เพิ่ม Critical Rate. +17.5%
Lv.35
80
เพิ่ม Critical Rate. +18.0%
Lv.36
90
เพิ่ม Critical Rate. +18.5%
Lv.37
90
เพิ่ม Critical Rate. +19.0%
Lv.38
90
เพิ่ม Critical Rate. +19.5%
Lv.39
90
เพิ่ม Critical Rate. +20.0%
Lv.40
90
เพิ่ม Critical Rate. +20.5%
Lv.41
100
เพิ่ม Critical Rate. +21.0%
Lv.42
100
เพิ่ม Critical Rate. +21.5%
Lv.43
100
เพิ่ม Critical Rate. +22.0%
Lv.44
100
เพิ่ม Critical Rate. +22.5%
Lv.45
100
เพิ่ม Critical Rate. +23.0%
Lv.46
100
เพิ่ม Critical Rate. +23.5%
Lv.47
100
เพิ่ม Critical Rate. +24.0%
Lv.48
100
เพิ่ม Critical Rate. +24.5%
Lv.49
100
เพิ่ม Critical Rate. +25.0%
Lv.50
100
เพิ่ม Critical Rate. +30.0%

 


5. Essence Rune - Max Critical Rate.+ UP (WAR)


Level Rune
Rune Upgrade (War) ที่ต้องใช้
คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น
Lv.1
10
เพิ่ม Max Critical Rate. +1.0%
Lv.2
12
เพิ่ม Max Critical Rate. +1.5%
Lv.3
14
เพิ่ม Max Critical Rate. +2.0%
Lv.4
16
เพิ่ม Max Critical Rate. +2.5%
Lv.5
18
เพิ่ม Max Critical Rate. +3.0%
Lv.6
20
เพิ่ม Max Critical Rate. +3.5%
Lv.7
22
เพิ่ม Max Critical Rate. +4.0%
Lv.8
24
เพิ่ม Max Critical Rate. +4.5%
Lv.9
26
เพิ่ม Max Critical Rate. +5.0%
Lv.10
28
เพิ่ม Max Critical Rate. +5.5%
Lv.11
30
เพิ่ม Max Critical Rate. +6.0%
Lv.12
32
เพิ่ม Max Critical Rate. +6.5%
Lv.13
34
เพิ่ม Max Critical Rate. +7.0%
Lv.14
36
เพิ่ม Max Critical Rate. +7.5%
Lv.15
38
เพิ่ม Max Critical Rate. +8.0%
Lv.16
40
เพิ่ม Max Critical Rate. +8.5%
Lv.17
42
เพิ่ม Max Critical Rate. +9.0%
Lv.18
44
เพิ่ม Max Critical Rate. +9.5%
Lv.19
46
เพิ่ม Max Critical Rate. +10.0%
Lv.20
48
เพิ่ม Max Critical Rate. +10.5%
Lv.21
50
เพิ่ม Max Critical Rate. +11.0%
Lv.22
52
เพิ่ม Max Critical Rate. +11.5%
Lv.23
54
เพิ่ม Max Critical Rate. +12.0%
Lv.24
56
เพิ่ม Max Critical Rate. +12.5%
Lv.25
58
เพิ่ม Max Critical Rate. +13.0%
Lv.26
60
เพิ่ม Max Critical Rate. +13.5%
Lv.27
62
เพิ่ม Max Critical Rate. +14.0%
Lv.28
64
เพิ่ม Max Critical Rate. +14.5%
Lv.29
66
เพิ่ม Max Critical Rate. +15.0%
Lv.30
68
เพิ่ม Max Critical Rate. +15.5%
Lv.31
80
เพิ่ม Max Critical Rate. +16.0%
Lv.32
80
เพิ่ม Max Critical Rate. +16.5%
Lv.33
80
เพิ่ม Max Critical Rate. +17.0%
Lv.34
80
เพิ่ม Max Critical Rate. +17.5%
Lv.35
80
เพิ่ม Max Critical Rate. +18.0%
Lv.36
90
เพิ่ม Max Critical Rate. +18.5%
Lv.37
90
เพิ่ม Max Critical Rate. +19.0%
Lv.38
90
เพิ่ม Max Critical Rate. +19.5%
Lv.39
90
เพิ่ม Max Critical Rate. +20.0%
Lv.40
90
เพิ่ม Max Critical Rate. +20.5%
Lv.41
100
เพิ่ม Max Critical Rate. +21.0%
Lv.42
100
เพิ่ม Max Critical Rate. +21.5%
Lv.43
100
เพิ่ม Max Critical Rate. +22.0%
Lv.44
100
เพิ่ม Max Critical Rate. +22.5%
Lv.45
100
เพิ่ม Max Critical Rate. +23.0%
Lv.46
100
เพิ่ม Max Critical Rate. +23.5%
Lv.47
100
เพิ่ม Max Critical Rate. +24.0%
Lv.48
100
เพิ่ม Max Critical Rate. +24.5%
Lv.49
100
เพิ่ม Max Critical Rate. +25.0%
Lv.50
100
เพิ่ม Max Critical Rate. +30.0%

 


6. Essence Rune - Critical Damage.+ UP (WAR)


Level Rune
จำนวน Rune Upgrade (War) ที่ใช้ในการอัพ
คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น
Lv.1
10
เพิ่ม Critical Damge. +1%
Lv.2
11
เพิ่ม Critical Damge. +2%
Lv.3
12
เพิ่ม Critical Damge. +3%
Lv.4
13
เพิ่ม Critical Damge. +4%
Lv.5
14
เพิ่ม Critical Damge. +5%
Lv.6
15
เพิ่ม Critical Damge. +6%
Lv.7
16
เพิ่ม Critical Damge. +7%
Lv.8
17
เพิ่ม Critical Damge. +8%
Lv.9
18
เพิ่ม Critical Damge. +9%
Lv.10
19
เพิ่ม Critical Damge. +10%
Lv.11
20
เพิ่ม Critical Damge. +11%
Lv.12
21
เพิ่ม Critical Damge. +12%
Lv.13
22
เพิ่ม Critical Damge. +13%
Lv.14
23
เพิ่ม Critical Damge. +14%
Lv.15
24
เพิ่ม Critical Damge. +15%
Lv.16
25
เพิ่ม Critical Damge. +16%
Lv.17
26
เพิ่ม Critical Damge. +17%
Lv.18
27
เพิ่ม Critical Damge. +18%
Lv.19
28
เพิ่ม Critical Damge. +19%
Lv.20
29
เพิ่ม Critical Damge. +20%
Lv.21
30
เพิ่ม Critical Damge. +21%
Lv.22
31
เพิ่ม Critical Damge. +22%
Lv.23
32
เพิ่ม Critical Damge. +23%
Lv.24
33
เพิ่ม Critical Damge. +24%
Lv.25
34
เพิ่ม Critical Damge. +25%
Lv.26
35
เพิ่ม Critical Damge. +26%
Lv.27
36
เพิ่ม Critical Damge. +27%
Lv.28
37
เพิ่ม Critical Damge. +28%
Lv.29
38
เพิ่ม Critical Damge. +29%
Lv.30
39
เพิ่ม Critical Damge. +30%
Lv.31
40
เพิ่ม Critical Damge. +31%
Lv.32
41
เพิ่ม Critical Damge. +32%
Lv.33
42
เพิ่ม Critical Damge. +33%
Lv.34
43
เพิ่ม Critical Damge. +34%
Lv.35
44
เพิ่ม Critical Damge. +35%
Lv.36
45
เพิ่ม Critical Damge. +36%
Lv.37
46
เพิ่ม Critical Damge. +37%
Lv.38
47
เพิ่ม Critical Damge. +38%
Lv.39
48
เพิ่ม Critical Damge. +39%
Lv.40
49
เพิ่ม Critical Damge. +40%
Lv.41
50
เพิ่ม Critical Damge. +41%
Lv.42
51
เพิ่ม Critical Damge. +42%
Lv.43
52
เพิ่ม Critical Damge. +43%
Lv.44
53
เพิ่ม Critical Damge. +44%
Lv.45
54
เพิ่ม Critical Damge. +45%
Lv.46
55
เพิ่ม Critical Damge. +46%
Lv.47
56
เพิ่ม Critical Damge. +47%
Lv.48
57
เพิ่ม Critical Damge. +48%
Lv.49
58
เพิ่ม Critical Damge. +49%
Lv.50
59
เพิ่ม Critical Damge. +50%
Lv.51
60
เพิ่ม Critical Damge. +51%
Lv.52
61
เพิ่ม Critical Damge. +52%
Lv.53
62
เพิ่ม Critical Damge. +53%
Lv.54
63
เพิ่ม Critical Damge. +54%
Lv.55
64
เพิ่ม Critical Damge. +55%
Lv.56
65
เพิ่ม Critical Damge. +56%
Lv.57
66
เพิ่ม Critical Damge. +57%
Lv.58
67
เพิ่ม Critical Damge. +58%
Lv.59
68
เพิ่ม Critical Damge. +59%
Lv.60
69
เพิ่ม Critical Damge. +60%
Lv.61
70
เพิ่ม Critical Damge. +61%
Lv.62
71
เพิ่ม Critical Damge. +62%
Lv.63
72
เพิ่ม Critical Damge. +63%
Lv.64
73
เพิ่ม Critical Damge. +64%
Lv.65
74
เพิ่ม Critical Damge. +65%
Lv.66
75
เพิ่ม Critical Damge. +66%
Lv.67
76
เพิ่ม Critical Damge. +67%
Lv.68
77
เพิ่ม Critical Damge. +68%
Lv.69
78
เพิ่ม Critical Damge. +69%
Lv.70
79
เพิ่ม Critical Damge. +70%
Lv.71
80
เพิ่ม Critical Damge. +71%
Lv.72
81
เพิ่ม Critical Damge. +72%
Lv.73
82
เพิ่ม Critical Damge. +73%
Lv.74
83
เพิ่ม Critical Damge. +74%
Lv.75
84
เพิ่ม Critical Damge. +75%
Lv.76
85
เพิ่ม Critical Damge. +76%
Lv.77
86
เพิ่ม Critical Damge. +77%
Lv.78
87
เพิ่ม Critical Damge. +78%
Lv.79
88
เพิ่ม Critical Damge. +79%
Lv.80
89
เพิ่ม Critical Damge. +90%

 

ระบบไอเท็มใหม่ Asset of Alz

เป็นระบบที่สร้างมาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินภายในเกมส์ และมีจุดประสงค์ชะลออัตราเงินเฟ้อของตลาดภายในเกมส์ เพื่อความเสถียรภาพของเซิฟเวอร์มากยิ่งขึ้นและไม่เกิดการอิ่มตัวของระบบเงินในเกมส์
ปกติการ Trade จะรองรับเงินได้ไม่เกิน 49.99 km แต่ระบบนี้จะทำให้ Trade เงินได้มากโดยไม่มีที่ขอบเขตจำกัด
เป็นการส่งเสริมให้การตลาดของในเกมส์คึกคัก มีสิ่งแลกเปลี่ยนใหม่ให้กับตลาด
โดยอนาคตของที่แพงมาก ตลาดจะต้องนำ Item ชิ้นนี้มาใช้แทนการเดลเงินสดให้ เพราะเงินเก็บในตัวละครได้สูงสุดแค่ 49.99 km เท่านั้น!


Asset of Alz เป็นไอเท็มขวดที่แทนเงิน 100m ต่อ 1 ขวด สามารถรวบรวมกันได้สูงสุด 50 ขวดต่อการเก็บของ 1 ช่องตัวละคร
การซื้อขวด Asset of Alz ผู้เล่นสามารถซื้อได้ในราคา 105m ต่อ 1 ขวด
แต่นำไปขายคืนกับ NPC จะได้คืนแค่ 100m ต่อ 1 ขวด เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อไอเท็ม[เหมือนการหักภาษีเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อของเกมส์]
เพราะนี่ก็คือจุดประสงค์หลักของระบบนี้ ผู้เล่นสามารถซื้อได้ที่ NPC เมือง Bloody Ice เป็น NPC ที่ขายของเกี่ยวกับการ์ด Fusion Craft

 

ระบบ Rune of War นี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางเซิฟเวอร์ XTRA CABAL เท่านั้น!
ระบบใหม่ที่ทางทีมงานเซิฟเวอร์ XTRA CABAL ได้คิดค้นขึ้นมา
และเป็นเซิฟเวอร์แรกที่คิดค้นและทำระบบนี้ขึ้นมา ยกเว้นแต่เพียงเซิฟเวอร์จริงเท่านั้น!

หากมีผู้เล่นท่านใดพบเห็นระบบ ที่คล้ายกับระบบ Rune of War แบบนี้ที่เซิฟเวอร์อื่นหรือเซิฟเวอร์ใด
ทำการลอกเลียนแบบระบบ Rune of War ของเราไป โดยการ
นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขรูปแบบระบบใหม่ให้ดูแตกต่างก็ตาม ขอให้ผู้เล่นถือสิทธิ์ว่า
ผู้นั้นหรือ GM เซิฟเวอร์นั้นไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง.. "เดินตามตูด Xtra" เป็นอย่างเดียว!
และ"ขาดความรู้!" ขาดความเชี่ยวชาญ! ในการคิดค้นระบบขึ้นมาเอง
ถึงจะก๊อปปี้นำระบบนี้ไปใช้ อย่างน้อยก็จะทำให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่า GM เซิฟเวอร์นั้น
"ไม่มีหัวสมอง"ในการบริหารงานของตนเอง
และเป็นเซิฟเวอร์ที่จะไม่มีการพัฒนาการเทียบเท่าความรู้ของผู้กระทำ!!

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติและเคารพในสิทธิของเรา

 

การ Update EP 10.9 นี้จัดทำโดย Xtra Cabal Plus+

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเล่นระบบ EP10.9 ของเรากันอย่างมีความสุข ขอบคุณค่ะ/ครับ!